Paneles Monocristalinos Jinko Cheetah

 

[one_fourth] [list_icon color=black type=icon_ticked]

Mono PERC Célula partida HC

325-345 w 120 células

325-345 w 120 células 1500V

325 345 w 120 células Black

390-410 w 144 células

390-410 w 144 células 1500V

390- 410 w 144 células Black

425- 440 w Cheetah Plus

430-445 w Cheetah plus

[/list_icon] [/one_fourth]

[one_fourth] [list_icon color=black type=icon_ticked]

Mono PERC Dual

305-325 w 60 células

305-325 w 60 células con marco

375-395 w 72 células

375-395 w 72 células con marco

[/list_icon] [/one_fourth]

[one_fourth] [list_icon color=black type=icon_ticked]

Mono PERC

315-335 w 60 células

315- 335 w 60 células 1500 V

315- 335 w 60 células Black

380- 400 w 72 células

380- 400 w 72 células 1500 V

380- 400 72 células Black

[/list_icon] [/one_fourth]